Διαφυλάσσοντας τη μνήμη...

Με αφορμή τη συμπλήρωση, στις 8 Απριλίου 2021, 70 χρόνων από την γέννηση του Βασίλη Ξανθόπουλου η ερευνητική και διδακτική του κληρονομία βγαίνει από τους φοριαμούς του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για να συναντήσει τους φίλους, τους συνεργάτες, τους μαθητές του…
Φωτογραφίες, έγγραφα, αλληλογραφία και σημειώσεις, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ανακαλύψουν τον Βασίλη ως άνθρωπο, ως ερευνητή, ως εκπαιδευτικό.

Αναγνώριση της συνεισφοράς του Β. Ξανθόπουλου

Η συνεισφορά του Βασίλη Ξανθόπουλου στην επιστήμη και την εκπαίδευση αποτυπώνεται σε μια σειρά εκδηλώσεων στη μνήμη του.

  • Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού», το οποίο θεσπίστηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας το 1991 και η απονομή του οποίου γίνεται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • Διεθνές «Xanthopoulos Award», θεσμοθετημένο επίσης από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και απονεμόμενο μία φορά κάθε τρία χρόνια από την General Relativity and Gravitation Society σε επιστήμονα κάτω των 40 ετών που έχει «εξέχουσα (κατά προτίμηση θεωρητική) συνεισφορά στο πεδίο της βαρυτικής Φυσικής».
  • Διαγωνισμός "Βασίλης Ξανθόπουλος" στη Φυσική και Μαθηματικά για μαθητές Λυκείων του νομού Δράμας, που διοργανώνεται από το Σύλλογο Θετικών Επιστημόνων Δράμας.
  • Προς τιμήν του το αμφιθέατρο του 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας ονομάσθηκε «Αμφιθέατρο Βασίλη Ξανθόπουλου».
  • Προς τιμήν του η αίθουσα διδασκαλίας του Αστεροσκοπείου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ονομάσθηκε «Αίθουσα Βασίλη Ξανθόπουλου».
  • Προς τιμήν του το αμφιθέατρο Α του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ονομάσθηκε «Αμφιθέατρο Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού».

Βιογραφικό σημείωμα του Β. Ξανθόπουλου

Το βιογραφικό του το 1986 (στα αγγλικά) και το 1982 (στα ελληνικά). Πραγματεία υφηγεσίας "Τοπικές Σφαιρικές και Σαμπρελοειδείς Μελανές Οπές" (1982). 

Αλληλογραφία με Subrahmanian Chandrashekhar

Συστατικές Επιστολές

Δείτε εδώ τις συστατικές επιστολές από το Montana State University και το University of Chicago.

Επιστολές από και προς διεθνή Πανεπιστήμια & περιοδικά

Δείτε εδώ αλληλογραφία με Πανεπιστήμια  και επιστημονικά περιοδικά.

Πτυχία και έπαινοι

Ομιλίες σε Πανεπιστήμια

Με τα δικά του λόγια

Φωτογραφικό υλικό